SorbischeFahne1

Witajśo k nam do Chóśebuza

Wó pśedewześu Cottbusverkehr a wobchaźe w Chóśebuzu a wokolnosći

Cottbusverkehr jo wobchadowe pśedewześe, kótarež wobsłužujo wósobowy bliskowobchad w Chóśebuzu a pódwjacornem źělu wokolnego krajnego wokrejsa Sprjewja-Nysa. Cottbusverkehr jo komunalny zawod, ako jo organizěrowany we Wobchadowem zwězku Barliń-Bramborska (VBB). Stakim mógu se pśez awtomaty Cottbusverkehr kupiś tikety za cełu Bramborsku a za Barliń.

Cottbusverkehr póbitujo Chóśebuzarjam a woglědarjam města Chóśebuza a regiona w krajnem wokrejsu Sprjewja-Nysa zjawnu mobilnosć. Naše elektriske a buse pólěpšuju měsćańske žywjenje, pśinosuju k zachowanju wobswěta a pówušuju kwalitu žywjenja.

Z elektriskimi a busami pśedewześa Cottbusverkehr dojśpijo drogowaŕ kuždu cel w Chóśebuzu. Něntejšna seś elektriskich ma pěś linijow (1, 2, 3, 4, 5), z kótarychž jadna jězdźi jano kóńc tyźenja (TRAM 5). Busowe linije, z kótarychž jo 13 měsćańskich a 23 regionalnych, zwězuju město ze susednymi jsami ako z Depskom, Bórkowami, Dešankom, Móstom, Hochozu, Janšojcami a Barbukom.

Někotare turistiske cele, kenž dojśpijośo z wužywanim našych busow a elektriskich

Z TRAM 1 a 4 dojśpijośo pśez zastanišći Měsćańska promenada a Měsćańska hala centrum Chóśebuza z swójimi zajmnostkami.

Z busowymi linijami 46, 47 a 48 dojěźośo do Bórkow, źož móžośo póžywaś bajkojty woglěd Błotow z cołnom.

Z TRAM 2 dojśpijośo zastanišćo Droga Augusta Bebela. Na rowno tak pomjenjonej droze namakajośo Serbski dom a Serbsku kulturnu informaciju LODKA. Jadna stacija jěsnjej jo Měsćański muzeum.

Zastanišćo elektriskeje 2 jo teke pomjenjone Měsćański muzeum.

Z TRAM 3 móžośo dojěś do Statnego źiwadła na zastanišću Schillerowa droga.

Woglědajśo k nam do Dolneje Łužyce!